HORARI D'ATENCIÓ I FUNCIONS

De dilluns a divendres de 8 h a 14 h.

Qui som?

Les Secretaries som un servei dels instituts d’educació secundària que depenem directament de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Des de les Secretaries facilitam la relació entre la Conselleria, l’Institut i els usuaris i proporcionam a l’alumnat i a les seves famílies informació i gestió dels processos acadèmics.

Els serveis que oferim són:

 • Informació de l’oferta educativa
 • Informació de sol·licitud de beques i ajudes
 • Informació del calendari de proves d’accés i lliures per a cicles formatius
 • Informació de les preinscripcions
 • Informació del calendari de matriculació adaptat al centre
 • Enviament de notificacions a les famílies
 • Elaboració dels llistats i documentació inclosos en el sobre de matrícula
 • Elaboració dels llistats de documentació d’expedients
 • Gestió de matrícules de l’alumnat
 • Gestió de baixes i modificacions de matrícula
 • Recepció i informació de reclamacions del procés de matriculació
 • Tramitació de convalidacions i exempcions
 • Lliurament de qualificacions
 • Tramitació de titulacions
 • Registre d’entrada i de sortida de documents
 • Recepció de suggeriments, queixes i reclamacions
 • Expedició de certificats
 • Compulsa de documents acadèmics
 • Tramitació de beques i ajudes
 • Trasllat d’expedients entre centres
 • Custòdia dels expedients acadèmics
 • Elaboració de justificants d’assistència a reunions i exàmens