EDUCACIÓ BÀSICA
 
ESTUDIS POST-OBLIGATORIS
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
 
BATXILLERAT
1r CURS
AULA UEECO
 
CIÈNCIES
GENERAL
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
2n CURS
PISE/ALTER
 
3r CURS
Programa de Diversificació Curricular (PDC)
 
CFGM
4t CURS
 
CUINA I GASTRONOMIA
SERVEIS EN RESTAURACIÓ
PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR
    
CFGB
 
CFGS
CUINA I RESTAURACIÓ
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
PERRUQUERIA I ESTÈTICA
 
DIRECCIÓ DE CUINA

Educació bàsica

Currículum LOMLOE

MATÈRIES COMUNS
Biologia i geologia3 hores
Educació física2 hores
Geografia i història3 hores
Llengua castellana i literatura3 hores
Llengua catalana i literatura3 hores
Llengua estrangera: anglès3 hores
Matemàtiques4 hores
Música3 hores
Atenció educativa o religió1 hora
MATÈRIES OPTATIVES (triar-ne una)
Taller de consum responsable
2 hores
Cooperació i serveis a la comunitat
Cultura clàssica I
Igualtat de gènere
Recursos digitals I
Segona llengua estrangera: alemany

Currículum LOMLOE

MATÈRIES COMUNS
Educació física2 hores
Educació plàstica, visual i audiovisual3 hores
Física i química3 hores
Geografia i història3 hores
Llengua castellana i literatura3 hores
Llengua catalana i literatura3 hores
Llengua estrangera: anglès3 hores
Matemàtiques3 hores
Tecnologia i digitalització3 hores
Atenció educativa o religió1 hora
MATÈRIES OPTATIVES (triar-ne una)
Taller de consum responsable
2 hores
Cooperació i serveis a la comunitat
Cultura clàssica I o II
Recursos digitals I o II
Segona llengua estrangera: alemany

Currículum LOMLOE

MATÈRIES COMUNS
Biologia i geologia2 hores
Educació física2 hores
Física i química2 hores
Geografia i història3 hores
Llengua castellana i literatura3 hores
Llengua catalana i literatura3 hores
Llengua estrangera: anglès3 hores
Matemàtiques4 hores
Tecnologia i digitalització2 hores
EPVA o Música2 hores
Atenció educativa o religió1 hora
MATÈRIES OPTATIVES (triar-ne una)
Cooperació i serveis a la comunitat
2 hores
Cultura clàssica II
Educació plàstica, visual i audiovisual
Introducció a la filosofia
Música
Recursos digitals II
Segona llengua estrangera: alemany

Currículum LOMLOE

MATÈRIES COMUNS
Educació en valors cívics i ètics2 hores
Educació física2 hores
Geografia i història3 hores
Llengua castellana i literatura3 hores
Llengua catalana i literatura3 hores
Llengua estrangera: anglès3 hores
Matemàtiques A o B3 hores
Atenció educativa o religió1 hora
MATÈRIES OPTATIVES 
Biologia i Geologia
3 hores
Digitalització
Economia i emprenedoria
Expresssió artística
Física i química
Formació i orientació personal i professional
Llatí
Música
Segona llengua estrangera: alemany
Tecnologia

Estudis post-obligatoris

 

1r BATXILLERAT
MATÈRIES COMUNES
Educació física3 hores
Filosofia3 hores
Llengua castellana i literatura I3 hores
Llengua catalana i literatura I3 hores
Llengua estrangera: anglès I3 hores
Treball de recerca de batxillerat I2 hores
Atenció Educativa o Religió I1 hora
MATÈRIES OPTATIVES (triar-ne una)
Qualsevol matèria de modalitat3 hores
Història i cultura de les Illes Balears3 hores
Programació i tractament de dades I3 hores
Segona llengua estrangera: alemany I3 hores
Tècniques experimentals3 hores
MATÈRIES DE MODALITAT
BATXILLERAT
DE CIÈNCIES
 BATXILLERAT
GENERAL
 BATXILLERAT
D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Física i química3 hores Matemàtiques generals3h Ciències Socials
Matemàtiques I3 hores Triar-ne dues entre: Economia3 hores
Triar-ne una entre: Economia, emprenedoria i activitat empresarial3 hores Matemàtiques aplicades
a les ciències socials I
3 hores
Biologia, geologia i
ciències ambientals
3 hores Dues matèries de modalitat3 hores Humanitats
Dibuix tècnic I3 hores    Llatí I3 hores
Tecnologia i enginyeria I3 hores    Grec I3 hores
      Triar-ne una entre:
      Història del món contemporani3 hores
      Literatura universal3 hores
2n BATXILLERAT
MATÈRIES COMUNES
Història d’Espanya3 hores
Història de la filosofia3 hores
Llengua castellana i literatura II3 hores
Llengua catalana i literatura II3 hores
Llengua estrangera: anglès II3 hores
Atenció Educativa o Religió II1 hora
Treball de recerca de batxillerat II
MATÈRIES OPTATIVES (triar-ne una)
Qualsevol matèria de modalitat4 hores
Ampliació de matemàtiques4 hores
Programació i tractament de dades II4 hores
Psicologia4 hores
Segona llengua estrangera: alemany II4 hores
MATÈRIES DE MODALITAT
BATXILLERAT
DE CIÈNCIES
 BATXILLERAT
GENERAL
 BATXILLERAT
D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Triar-ne una entre: Ciències generals4 hores Ciències Socials
Matemàtiques II4 hores Triar-ne dues entre: Economia i disseny
de models de negocis
4 hores
Matemàtiques aplicades
a les ciències socials II
4 hores Dues matèries de modalitat4 hores Matemàtiques aplicades
a les ciències socials II
4 hores
Triar-ne una entre: Moviments culturals i artístics4 hores Humanitats
Biologia4 hores    Llatí II4 hores
Dibuix tècnic II4 hores    Grec II4 hores
Tecnologia i enginyeria II4 hores    Triar-ne una entre:
Triar-ne una entre:    Geografia4 hores
Física4 hores    Història de l’art4 hores
Geologia i ciències ambientals4 hores      
Química4 hores      

 

Podeu trobar tota la informació dels Cicles de Formació Professional fent clic al seu nom o a aquesta pàgina web.