El departament de llengües estrangeres, d’acord amb l’escola oficials d’idiomes, ajuda als alumnes d’ESO a preparar les proves del títols oficials d’anglès i alemany (titulació Escola Oficial d’Idiomes).