Qui és?

El policia tutor és una figura de l’Administració municipal. Es tracta d’un membre de la Policia Local que, sense perdre la seva condició d’agent de l’autoritat, col·labora amb els professionals del món educatiu i social.

La tasca del policia tutor és essencialment preventiva i el seu àmbit d’actuació s’emmarca en els centres escolars i el seu entorn.

Quina és la seva funció?

La seva principal funció és vigilar les conductes de risc i cooperar amb els equips directius per aconseguir el bon funcionament dels centres i la seguretat dels alumnes.

La feina del policia tutor es concreta principalment en el següent:

  • Crear un ambient de convivència i de respecte a les normes cíviques.
  • Lluitar contra l’absentisme escolar.
  • Col·laborar en la resolució de conflictes.
  • Vigilar les conductes de risc, especialment l’assetjament.
  • Informar sobre els perills de les substàncies il·legals i tòxiques i orientar en la lluita contra el seu consum.
  • Ajudar en l’aplicació dels manuals d’autoprotecció escolar.
  • Participar en els programes d’educació viària.
  • Mantenir reunions periòdiques amb els equips directius dels centres per analitzar les necessitats que vagin sorgint i avaluar les actuacions fetes.