El Consell Escolar està format pels membres següents:

CONSELL ESCOLAR 2023/24

Presidenta

Ana Belén Merino Hernández

Cap d’estudis

Víctor Barrado Galmés

Secretari

Jaume Calvó Velasco

Representant APIMA

Teresita Inés García Ibarra

     

Representant Ajuntament

M. Antònia Artigues Cladera

 

 

 

Representants professorat

Maria Miquela Garau López

Maria del Rosario León Labrada

Maria Antònia Febrer Llull

Francisca Sureda Tous

Jaume Vives Peñafort

Àngel Rosado Muñoz

Representants pares i mares

Paloma Cortés Colmenar

     

Sharon Domínguez Van Kerkhove

     
       

Representants alumnes

Lucía Roig Cárdenas

 

 
Àngela Fu

 

 

Representant associació  alumnes 

Mario Pardo García  

Representants del personal d’administració i serveis

José Francisco Varo Munar