El Consell Escolar està format pels membres següents:

Presidenta:

Ana Belen Merino Hernández

Cap d’estudis:

Catalina Victòria Miquel Pascual

Secretari:

Santo Marletta

Representants de pares i mares:

Miquel Rigo Lliteras

Maria Dolores García Sánchez

Representant APIMA:

 

Representants alumnes:

Núria Harriero Brunet

Ashir Imran

Representant de l’associació d’alumnes:

Sergio Javier Pupo Meneses

Representant de l’ajuntament:

Maria Teodora Moreno

Representants del professorat:

Maria Teresa Maria

Loli Botella Barranca

Gaspar Fuster Riera

Representant del personal no docent:

Inma Arcos