El Consell Escolar està format pels membres següents:

CONSELL ESCOLAR 2022/2023

Presidenta

Ana Belén Merino Hernández

Cap d’estudis

Víctor Barrado Galmés

Secretari

Jaume Calvó Velasco

Representant APIMA

     

Representant Ajuntament

M. Teodora Moreno

 

 

 

Representants professorat

Maria Miquela Garau López

Maria del Rosario León Labrada

M. Antònia Febrer Llull

Gaspar Fuster Riera

Xisco Palmer Amer

Representants pares i mares

Rosa M. Flores Rastrero

     

Sharon Domínguez Van Kerkhove

     

Carla Astolfi

     

Representants alumnes

Pep Damià Bou Gual

 

 

Olivia Cabrerizo Girotti

 

 

Representant associació  alumnes 

   

Representants del personal d’administració i serveis