La matrícula es realitzarà a través del compte de GestIB per mitjà d’una circular on s’indicarà com fer el pagament.

 

INSTRUCCIONS:

MATRÍCULA DE L’ALUMNAT DEL CENTRE ESO, BATXILLERAT i FP

L’alumnat del centre s’haurà de matricular de forma telemàtica:  

  • De 01 de juliol a 21 de juliol 

INSTRUCCIONS:

  • Accedir al Gestib amb l’usuari i contrasenya. 
  • Anar a circulars, trobareu un enllaç per realitzar el pagament. O bé anar directament a la web de pagaments del centre pagaments.iespuigdesafont.cat
  • Si es marca l’opció de família nombrosa, cal enviar un correu electrònic a l’adreça secretaria@iespuigdesafont.cat

Es renova automàticament la sol·licitud de transport escolar amb la mateixa aturada del curs 2023-2024. En cas de voler canviar l’aturada, s’ha de demanar personalment a la secretaria del centre.

 

IMPORTANT: En el cas que la situació familiar de l’alumne/a hagi canviat des de l’any passat o bé volguessiu modificar els permisos que vareu donar al centre, vos demanam que actualitzeu personalment les vostres dades a secretaria.

*Pròximament pagament FP

Imports quota material escolar i aplicacions digitals

AFA – Associació de Famílies d’Alumnes

  • Quota voluntària alumne/a: 10 €
  • Quota voluntària família: 15€

 S’ha de fer un ingrés al següent compte corrent de l’AFA:

  IBAN: ES43 2100 2429 1602 0013 9113

  Concepte: Nom i llinatge de l’alumna/e/es.