La matrícula s’ha de realitzar de manera presencial al centre.

Termini:

  • ESO: del 26 de juny al 5 de juliol amb cita prèvia.
  • Batxillerat: del 8 al 12 de juliol (sense cita prèvia)

INSTRUCCIONS MATRÍCULA 2024/25

  1. Cal demanar cita prèvia a través del formulari que trobareu a la pàgina web.

ATENCIÓ: No s’atendrà ningú sense cita prèvia (ESO).

2. Realitzar el pagament a través de la web pagaments.iespuigdesafont.cat 

3. El dia de la matrícula, aportar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a i dels seus pares/mares/tutors.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a.
  • En cas d’alumnat estranger s’ha d’aportar fotocòpia del NIE o del passaport.
  • Pagament de la quota de material escolar i aplicacions digitals.

4. També aportar complimentada i signada la documentació necessària per formalitzar la matrícula, que es podrà:

 

IMPORTANT: L’imprès de matrícula ha d’estar signat pels dos progenitors. En cas contrari s’ha de signar la declaració jurada adjunta a la matrícula.

Imports quota material escolar i aplicacions digitals

AFA – Associació de Famílies d’Alumnes

  • Quota voluntària alumne/a: 10 €
  • Quota voluntària família: 15€

 S’ha de fer un ingrés al següent compte corrent de l’AFA:

  IBAN: ES43 2100 2429 1602 0013 9113

  Concepte: Nom i llinatge de l’alumna/e/es.