MATRÍCULA NOUVINGUTS CICLES FORMATIUS

  • La matrícula de l’alumnat nouvingut dels Cicles Formatius es realitzarà presencialment a la secretaria del centre, els dies 17, 18 i 19 de juliol.

S’han d’emplenar i signar tots els documents necessaris per la matrícula. En el cas que el document necessiti la signatura dels dos progenitors/tutors legals (menors d’edat) i només el pugui signar un d’ells, s’haurà de justificar a través del document 1 “Declaració jurada”.

L’alumnat del CFGB que sol·liciti transport escolar només pot marcar una aturada i, en el cas que es demani una aturada de la línia de l’Ajuntament, s’ha d’estar empadronat a Cala Millor (Son Servera), quedarà supeditada la plaça a la confirmació, per part de l’Ajuntament, una vegada s’hagi comprovat l’empadronament.

El dia de la matrícula, s’ha d’aportar la següent documentació:

Electricitat i Electrònica

 

1r CFGB 

Material escolar………………………………….30€

Llicència CBK Google……….………………….20€

Filtratge web…………….…………………………0€

Eines Professionals…………………………….120€

Total 170€

Família nombrosa: 155€

Cuina i Restauració

1r CFGB 

Material escolar………….………….30€

Llicència CBK Google………..…….20€

Filtratge web………….…………….…0€

Total 50 €

Família nombrosa: 35€

Uniformitat i eines professionalsPressupost

1r CFGM 

Matrícula…………………….……….50€

Total 50€

Família nombrosa: 25€

Uniformitat i eines professionals Pressupost

1r CFGS

Matrícula………………..…………….50€

Total 50€

Família nombrosa: 25€

Uniformitat i eines professionalsPressupost

Perruqueria i Estètica

1r CFGB – Perruqueria i Estètica

Material escolar………….……………………….30€

Llicència CBK Google………….…..………..….20€

Filtratge web………….………….………..…….…0€

Eines professionals…………………..…..……150€

 

Total 200 €

Família nombrosa: 185€

1r CFGM

Matrícula………………….….……….50€

Eines professionals…………………370€

Total 420€

Família nombrosa: 395€

AFA (Associació de Famílies d’Alumnes)

  • Quota voluntària alumne/a: 10 €
  • Quota voluntària família: 15€

 S’ha de fer un ingrés al següent compte corrent de l’AFA:

  IBAN: ES43 2100 2429 1602 0013 9113

  Concepte: Nom i llinatge de l’alumna/e/es.