HORARI D’EXÀMENS DE BATXILLERAT A LA CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

 

DILLUNS 2 de setembre

 

Hora

1r de batxillerat

2n de batxillerat

8.00-9.30

Llengua castellana (0.1)

Història d’Espanya (0.2)

9.30-11.00

Filosofia I (0.1)

Llengua catalana (0.2)

11.00-12.30

Llengua catalana (0.1)

Llengua castellana (0.2)

12.30-14.00

Tècniques experimentals (0.4)

Alemany I (0.5)

Física (0.5)

Hª de l’Art (0.6)

14.00-15.30

Educació Física (0.1)

Ciències per al món contemporani (0.3)

Economia de l’empresa (0.2)

Biologia (0.4)

Grec II  (0.5)

 

 

DIMARTS  3 de setembre

 

Hora

1r de batxillerat

2n de batxillerat

8.00-9.30

Economia- Estada a l’empresa-FOL (C.Formatiu) (0.1)

Matemàtiques I (0.2)

Llatí I (0.4)

Història de la Filosofia (0.2)

9.30-11.00

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I (0.1)

Biologia i geologia (0.2)

Grec I (0.4)

Tecnologia Industrial (0.5)

Anglès (0.6)

 

 

11.00-12.30

Història del món cont. (0.1)

Física i Química (0.2)

Matemàtiques II (0.4)

Geografia (0.5)

Llatí II (1.1)

12.30-14.00

Anglès (Audiovisuals)

Química (0.1)

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II (0.2)

14.00-15.30

PENDENTS (en cas de coincidència)   (0.4)

 

15.30-17.00

PENDENTS (en cas de coincidència)   (0.4)

 

 

NOTA: En cas de coincidència de 2 exàmens, l’alumne/a ha de fer el de la matèria pendent de 1r de Batxillerat de 14.00-15.30 a l’Aula 0.4 (per a qualsevol aclariment, passau per Caporalia)