HORARI D’EXÀMENS DE PQPI A LA CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

DiLLUNS 2 de setembre

Hora

MÒDULS VOLUNTARIS

8.00-9.00

Àmbit de comunicació

(1.3)

9.00-10.00

10.00-11.00

Àmbit social

(1.3)

11.00-12.00

12.00-13.00

Àmbit científico-tecnològic

(1.3)

13.00-14.00

14:00-15:00

 

 

DIMARTS  3 de setembre 

Hora

CFGM Cuina

8.00-9.30

FOL (0.1)

 

ATENCIÓ:pensau que per obtenir la titulació és indispensable presentar-se als exàmens, no deixar-lo en blanc (contestant amb coherència les preguntes plantejades) i presentar els treballs i material adient si n’és el cas.