HORARI D’EXÀMENS D’ESO A LA CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

 DILLUNS  2 de setembre

Hora

1r d’eso

2n d’eso

3r d’eso

4t d’eso

8.00-9.00

Socials (1.1)

Socials (1.6)

Socials (2.6)

ASL

Socials (2.8)

ASL

9.00-10.00

 

Tecnologia (1.3)

Tecnologia (1.4)

T.Electricitat (1.4)

Tecnologia (1.5)

 

10.00-11.00

Castellà (1.2)

Processos C. castellà (1.2)

T. Teatre(1.2)

Castellà (1.3)

Castellà (1.4)

ASL

 

Castellà (1.5)

ASL

11.00-12.00

Ed. Física (1.1)

Ed. Física (1.6)

Ed. Física (2.6)

Expressió Corporal (2.6)

Ed. Física (2.8)

12.00-13.00

Anglès (1.2)

Processos C. anglès(1.2)

 

Anglès (1.3)

Processos C. Anglès (1.3

Anglès (1.4)

Anglès (1.5)

 

 

13.00-14.00

Naturals (1.1)

Naturals (1.6)

 

 

Naturals (2.6)

ACT (2.6)

Ciències Experimentals(2.6)

Biologia (2.8)

ACT (2.8)

 

14:00-15:00

Música (1.2)

Taller de Música (1.3)

Música (1.4)

Música (1.5)

Fís. i Quím. (1.5)

 

DIMARTS  3 de setembre

Hora

1r d’eso

2n d’eso

3r d’eso

4t d’eso

8.00-9.00

Religió (1.2)

 

Religió (1.2)

Educació Ciutadania (1.5)

Religió (1.2)

 

Ètica (1.5)

Religió (1.2)

Iniciació a la gestió administrativa (0.1)

9.00-10.30

Català (1.2)

Processos C. català(1.2)

T.Teatre (1.2)

Català(1.3)

Processos C. català(1.3)

T.Teatre (1.2)

Català(1.4)

ASL(1.4)

Català(1.5)

ASL(1.5)

10.30-11.30

Plàstica (depart.)

 

T.Artesania (depart.)

Plàstica (depart.)

Im. i expr. (depart)

Plàstica (depart.)

Llatí(1.2)

11.30-12.30

Matem. (1.1)

Tall. de mat. (1.1)

Matem. (1.6)

Tall. de mat. (1.6)

Matem. (2.6)

ACT(2.8)

Matem. (2.8)

ACT(2.8)

12.30-13.30

Alemany (1.1)

Francès (1.6)

Alemany (1.1)

 

Alemany (1.1)

TVA (1.10)

Alemany (1.1)

Informàtica (INF2)

I. hoteleria turisme

(1.2)

 

13.30-14.30

PENDENTS (1.1)

PENDENTS (1.6)

PENDENTS (2.6)

PENDENTS (2.8)

NOTA: Els alumnes amb assignatures pendents d’altres cursos s’examinen a partir de les 13.30 de dimarts 3 de setembre (per a qualsevol aclariment, passau per caporalia).

 

ATENCIÓ:pensau que per obtenir la titulació és indispensable presentar-se als exàmens, no deixar-lo en blanc (contestant amb coherència les preguntes plantejades) i presentar els treballs i material adient si n’és el cas.