02 abril

BIBLIOTECA

El principal treball que actualment s’està duent a terme a la biblioteca és ordenar i catalogar el material que tenim en el programa informàtic ABIES, que el Ministeri d’Educació ha posat a disposició de tots els centres educatius.Mentre aquesta tasca …