BIBLIOTECA

El principal treball que actualment s’està duent a terme a la biblioteca és ordenar i catalogar el material que tenim en el programa informàtic ABIES, que el Ministeri d’Educació ha posat a disposició de tots els centres educatius.
Mentre aquesta tasca va progressant, ens agradaria donar un nou impuls a la biblioteca amb l’ajuda de tot el professorat i l’alumnat del centre. Voldríem que es convertís en un espai de trobada per gaudir de la lectura individual o col·lectiva relaxadament, un espai on els i les joves puguin triar el que volen llegir i s’asseguin a llegir individualment, cadascú el que ha triat, o triar una lectura en comú per llegir per torns i escoltar el que llegeix un altre o qualsevol altra manera de llegir que el professor a càrrec del grup hagi dissenyat. Voldríem també que fos un lloc que els agradés visitar, que associessin la biblioteca amb un lloc agradable i donar així una primera passa  per fomentar la lectura.
És per això que demanem la col·laboració del professorat, per apropar els alumnes a la biblioteca perquè la coneguin millor i per dissenyar activitats innovadores relacionades amb la lectura.
Concretament, convidem als tutors (o professors no tutors) de primer cicle a dur els alumnes dels seus grups a llegir a la biblioteca en les hores de tutoria lectiva, hores d’estudi o altres. L’alumnat podrà triar el que vol llegir (d’una selecció prèvia que es trobarà al revister blau)  i cadascú llegirà individualment o de la manera que els tutors indiquin. Els professors que facin guàrdia de biblioteca a l’hora de la visita podran ajudar al grup a trobar llibres. Cada alumne se’n durà com a record de la seva visita a la biblioteca un atlas de les Illes Balears i una història de les Balears en còmic que estaran dins una capsa devora de la taula del professor. Els alumnes que vulguin continuar llegint a casa es podran dur el llibre en préstec i el professor de guàrdia ho farà constar en el quadern de préstecs de llibres, ja que a l’ABIES encara no està tot catalogat. També posarà dins el llibre un punt de llibre (al calaix de la taula del professor) amb la data en la qual s’ha de tornar o renovar. Els alumnes que se’n duguin llibres obtindran els primers carnets de lectors del centre durant el mes d’abril.
És essencial que durant l’hora de lectura tothom participi (llegint o escoltant,
segons el tipus d’activitat que s’hagi planejat) i que hi hagi silenci. El professorat de guàrdia podrà ajudar al professor a càrrec del grup en aquest sentit, col·laborant tots dos per  aconseguir el clima necessari per gaudir de la lectura.
L’abril, mes en el qual celebrem el dia del llibre, i la tornada de les vacances de Pasqua seria un bon moment per començar a dur els alumnes a llegir a la biblioteca regularment.

NOTA IMPORTANT: Abans de decidir quan dureu el vostre grup a llegir, comproveu a la graella del tauló davant de la biblioteca a quines hores hi ha professorat de guàrdia i si no n’hi ha o teniu qualsevol dubte, contacteu amb n’Estrella (Dept de Llengües Estrangeres), n’Antònia Ferrer (Dept d’Orientació) o qualsevol altre professor de guàrdia de biblioteca.

Properament, l’espai de la biblioteca es podrà reservar, com es fa amb altres aules, a la graella de reserva d’aules de la pàgina “inici”.