Eleccions Consell Escolar

Aquest curs tenim eleccions al Consell Escolar del Centre. S’ha de renovar part dels representants de l’alumnat; pares, mares o tutors legals; professorat; i personal d’administració i serveis.

Us animam a presentar candidatures!

En el següent enllaç trobareu el Cronograma del procés.