Eleccions Consell Escolar

Durant aquest primer trimestre es celebraran eleccions al consell escolar del centre.

Per aquest motiu, el proper dia 3 d’octubre a les 12:15h tindrà lloc el sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral a la secretaria del centre.

Aquesta Junta Electoral ha d’estar composada per la directora, 1 professor/a, 1 pare o mare, 1 alumne/a i 1 PAS.