Convocatòria ajudes NEE i beques generals 2019-2020

Està oberta la convocatòria d’ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i les beques de caràcter general per estudiants que cursin estudis postobligatoris per el curs 2019-2020, convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Trobareu tota la informació aquí.

Us recordam que els sol·licitants han de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix, per evitar el posterior reintegrament de l’ajuda. D’acord amb l’article 43 de la convocatòria, són causes de reintegrament: causar baixa en el centre abans de final de curs, no assistir a un 80% o més de les hores lectives, no superar el 50% de les assignatures, crèdits o hores matriculades, no superar el curs complet en el cas dels cursos d’accés o els de preparació per l’accés a la formació professional o els de les escoles oficials d’idiomes.

Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques al telèfon 971 17 77 58 o al correu electrònic beques@dgice.caib.es.