Ajudes pas a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

Us informam que ja teniu a la vostra disposició la informació relativa a les ajudes del Ministeri d’Educació i Formació Professional per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2019/2020.

Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 26 de setembre de 2019.

Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.

Les famílies han de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix per evitar el posterior reintegrament de l’ajuda.

D’acord amb l’article 20 de la convocatòria, són causes de reintegrament:causar baixa en el centre abans de final del curs, no assistir a un 50% o més de les hores lectives i no abonar els serveis prestats pels qual se s’hagués concedit l’ajuda.

Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques al telèfon 971 17 77 58 o al correu electrònic beques@dgice.caib.es

Als següents enllaços trobareu més informació:

https://drive.google.com/a/iespuigdesafont.cat/file/d/1-pH1P2lDM-JBJljP7TaeEXtErecpsDSZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/a/iespuigdesafont.cat/file/d/1l3U2EwBCvzSkG3gaGc_FU6uNwnBntJPO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/a/iespuigdesafont.cat/file/d/14WelVllKUnf4X3NsOhl9WiVwU7DWaOOB/view?usp=sharing