ERASMUS +. Projecte EuroFP Balears III (2017-1-ES01-KA102-037681), job shadowing a Italia

L’IES Puig de sa Font promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest motiu, durant aquest curs 2017-2018 l’IES Puig de sa Font torna a participar en el consorci gestionat per la Conselleria d’Educació i Cultura mitjançant la DGFPFP i finançat per la UE. I en aquest cas en el job shadowing que la DGFPFP I el Ministero Dell’istruzione dell‘Università e della Ricerca de Itàlia organitzen a Itàlia.

Als documents adjunts resten les característiques d’aquest, així com els requisits per a poder participar-hi en la convocatòria, juntament amb la sol.licitud de inscripció.

ConvocatoriaEIesPuigdesaFontalumnes17_18.pdf

ConvocatoriaEprofessorsIesPuigdesaFont17_18.pdf

solicitudinscripcioprocesseleccioerasmusmitja17_18.doc

solicitudinscripcioPROFESIesPuigdesaFontprocesseleccioerasmusmitja17_18.doc