Automatismes

Un dels temes on els alumnes han gaudit més, ha estat, automatismes industrials. En aquest tema els alumnes havien de preparar el seu taulell amb canaleta perforada i carril Din, per així poder instal·lar amb facilitat els elements que intervenen en l’automatisme.

S’entén com un automatisme, tota seqüència o conjunt de instruccions, que no necessita agents externs que intervenguin en el seu procés de funcionament i treball, és a dir, un automatisme és capaç de començar i acabar un treball per si sol, de forma constant i sistemàtica.

El grau de dificultat per dissenyar un automatisme, és directament proporcional a la quantitat de instruccions que se li vol donar. Es pot muntar un automatisme senzill com l’arrancada directe d’un motor de petita potència o anar complicant el muntatge i acabar fent una obertura automàtica d’unes barreres, utilitzant finals de carrera, temporitzador, sensor fotoelèctric, telerruptor, etc…

Els alumnes de FPB Electricitat i Electrònica de l’IES Puig de sa Font, han realitzat durant el curs una sèrie d’automatismes que han anat augmentant el nivell de dificultat.

 

  • Aturada marxa d’un motor monofàsic.
  • Inversor de gir d’un motor trifàsic.
  • Inversor de gir d’un motor monofàsic.
  • Boies de nivell.
  • Arrancador estrella-triangle.
  • Inversor estrella-triangle.
  • Obertura i tancament de barreres.

FOTOS

 

 

Torna a l’Índex.