Electrònica.

Un dels mòduls que els alumnes de FPB Electricitat i Electrònica han estudiant ha estat <<Equips elèctrics i electrònics>>. En aquest mòdul s’ha aprés a identificar i anomenar les principals característiques dels components passius i actius que es troben habitualment en quasi tots els circuits electrònics.

 

Les plaques Protoboards han format constantment part de les classes d’electrònica, realitzant amb elles múltiples pràctiques. La utilització d’aquest material ha permès als alumnes muntar i desmuntar els components electrònics fins arribar a familiaritzar-se amb ells.

 

Una vegada que els alumnes van dominar les pràctiques bàsiques, es disposaren a treballar amb circuits impresos(PCB). La primera passa va ser dissenyar els diferents circuits sobre el paper mil·limetrat, llavors es va transferir a la placa verge de fibra de vidre, aquesta placa la van submergir dins una barreja química per tal d’atacar el coure sobrant, deixant intactes les pistes que prèviament havien marcat. Una vegada acabat aquest procés es disposaren a inserir i soldar tots els components.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de circuits realitzats pels alumnes de FPB Electricitat i Electrònica de l’IES Puig de sa Font:

Circuit pont rectificador estabilitzat.

 

LED intermitent amb un CI 555.

 

Links interessants:

 www.xtec.cat/~ccapell/ Web educativa de Celestí Capell, ofereix als usuaris un sistema d’aprenentatge basat amb els recursos visuals i l’experimentació, una web molt engrescadora. Una de les eines que més han utilitzat els alumnes FPB Electricitat i Electrònica de l’IES Puig de sa Font ha estat l’oscil·loscopi virtual. Vos ho recomanen.

Tornar a l’Índex.