Reunions d’avaluació 2n Batxillerat

CALENDARI DE REUNIONS AVALUACIÓ 2a

2n Batxillerat

DIMARTS, 19 DE FEBRER 2013

HORARI

Aula 0.1

13:00/13:40

2n Batxillerat B

13:40/14:20

2n Batxillerat A

Es poden introduir les notes al Gestib del dia 11 i fins el dia 18 de febrer.