Fulletó Religió

 MARIA MONTSERRAT CARRIÓ RIBOT-PROFESSORA DE RELIGIÓ A L’IES “PUIG DE SA FONT” DE SON SERVERA. JUNY 2012

Aquest és el fulletó que envia la delegació d’ensenyament del bisbat per tal d’animar als alumnes a matricular-se en aquesta assignatura.

Com podeu comprovar parlem d’educació en valors i del fet religiós. No impartim una matèria sectària i exclusiva per els catòlics, impartim una matèria oberta a tots els alumnes que s’interessin pel fet religiós siguin creients o no, cristians, musulmans, agnòstics o ateus. De fet, al llag de la meva experiència com a professora de religió, he mantingut esplèndids diàlegs amb alumnes que es proclamaven ateus. A més a més es tracta, i sempre des de la democràcia ha estat així, d’una matèria d’oferta obligada però de matriculació voluntària, mai un alumne s’ha vist obligat a escollir-la , sempre s’ha oferta t una alternativa.

El revol que s’ha ocasionat aquest darrer trimestre, no és per potenciar la presència de la religió dins l’escola. Abans sempre els alumnes de batxillerat havien pogut elegir aquesta assignatura. Fa uns anys se’ns va treure de l’horari escolar i vam presentar una denúncia al jutjat i es va guanyar. Aquest és el motiu de que aquest proper curs s’ofereixi la religió a batxiller, altra vegada, dins l’horari lectiu, no es que hagin augmentat la presència de la religió en detriment d’altres assignatures. El curs passat les meves alumnes de religió es quedaven a classe el dimarts, després de la una quan tots marxaven a casa seva.

Molts dels qui, en nom d’una educació laica, proclamen el seu enuig contra aquesta matèria, encara que lliures de fer-ho, tal vegada no estan ben informats del que realment fem dins les nostres classes. La majoria dels qui impartim aquesta assignatura, som laics i laiques, que després de fer una llicenciatura civil, història, filosofia, psicologia…ens hem interessat, per diversos motius en el fet religiós i hem volgut aprofundir en l’estudi d’una dimensió humana, la religiosa, que té manifestacions diverses segons les cultures i l’evolució de l’ésser humà, però que sempre ha estat present en la seva història. Estudiem les diverses manifestacions culturals, artístiques, literàries…d’aquells que han sentit la necessitat de plasmar en un llenguatge concret, el que senten dins el seu interior.

Els professors de religió hem estudiat aquesta dimensió humana des de l’antropologia, la psicologia…matèries científiques objecte d’estudi acadèmic, i per des contat hem estudiat la didàctica, aplicada al fet religiós, aquesta òptica d’ estudi , penso que avala la nostra presència dins el món escolar, arribant aquests tipus d’estudi fins el nivell universitari.

Altra cosa molt diferent és la catequesis, que sí que és adoctrinament per poder formar part d’una comunitat religiosa concreta, és una iniciació segons la religió o grup elegit. Aquest tipus d’estudi no es realitzen dins l’escola, formen part de les diferents associacions religioses que instrueixen els seus membres dins unes pràctiques religioses concretes i ho fan des de les parròquies, mesquites, monestirs…i no la imparteixen professors, no es segueix una didàctica aplicada a l’evolució de l’alumne per preparar-lo per la seva inserció dins el món real, laic, dins el que també pot viure i desenvolupar el seus sentiments. Per aquest motiu no m’agrada que me preguntin si reso o faig resar els meus alumnes. Aquesta dimensió sí que pertany exclusivament al món personal de cada u i no té cabuda dins l’escola.