Retallades a l’Institut

     Que hi ha crisi, és una realitat. Que hi ha pocs diners, també. Però el que costa d’acceptar és que les retallades es facin sempre,  i de seguida,  a l’educació, la sanitat… A la funció pública, en definitiva; als qui treballem  al servei de la societat .
     Bé, doncs, concretament, una de les retallades que hem patit com a centre ha estat la supressió del Programa PROA . 
     En relació al Programa d’Acompanyament  Escolar que ha tingut el centre durant quatre anys, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha decidit –i ens ha estat notificat per escrit a l’Equip Directiu- que, pels motius de crisi socieconòmica, suspèn el programa a partir de l’11 de gener del 2012.
     Cal puntualitzar que durant aquest curs , els mesos que el vam poder impartir -octubre, novembre i  desembre-, el centre ja no va rebre la subvenció per fer front a les despeses en aigua, llum i material fungible que suposaven  aquestes classes a la tarda.
     Volem que el poble de Son Servera sàpiga que el claustre de professors de l’IES Puig de Sa Font va decidir per unanimitat continuar amb el Programa, tot i que suposava assumir aquestes despeses en un moment  “d’incertesa econòmica”.
     Deixar els centres de les Illes, tant de Primària com de Secundària, sense el PROA vol dir que ja no podem  impartir les classes de reforç i/o repàs, a la tarda, de les àrees instrumentals – català, castellà i matemàtiques-  adreçades als alumnes de 1r i 2n d’ESO.
     Evidentment, no poder oferir aquest programa, tan necessari i positiu per millorar el rendiment i els resultats  acadèmics del centre, tindrà repercussions negatives en les notes dels alumnes que en  formaven part i dels qui n’haguessin pogut formar part a la 2a avaluació .
     Ens anima, però,  llegir en el comunicat de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, que  es treballa cercant fórmules alternatives i noves vies de finançament que permetin reprendre el programa. 
    Ens ho creurem…

Mercè Rojals
Directora de l’IES Puig de Sa Font