Consell escolar

Aquí es podran trobar les actes de les reunions del consell escolar del nostre centre. Les podreu trobar en temps i forma per poder revisar-les i si cal fer-ne les esmenes pertinents.

 

Atentament,

Josep Peiró.