La matrícula s’ha de realitzar de manera presencial al centre amb cita prèvia.

Termini:

 • ESO: del 23 de juny al 30 de juny amb cita prèvia.
 • Batxillerat: del 17 a 19 de juliol (sense cita prèvia)

INSTRUCCIONS MATRÍCULA 2023/24

 1. Cal demanar cita prèvia a través del formulari. No s’atendrà ningú sense cita prèvia.
 2.  S’han d’emplenar i signar tots els documents que composen la matrícula. L’imprès de matrícula ha d’estar signada pels dos progenitors. En cas contrari s’ha de signar la declaració jurada adjunta a la matrícula.
 3. L’alumnat que sol·liciti transport escolar només pot marcar una aturada i, en el cas que es demani una aturada de la línia de l’Ajuntament, s’ha d’estar empadronat a Cala Millor (Son Servera), quedant supeditada la plaça a la confirmació per part de l’Ajuntament una vegada hagin comprovat l’empadronament.
 4. Aquests documents s’han de lliurar a la secretaria del nostre centre juntament amb el rebut de pagament de la quota de material escolar. L’alumnat que pertany a una família nombrosa té dret a pagar el 50% de la quota de material escolar.
 5. S’ha de realitzar el pagament de la quota de material escolar i aplicacions digitals (podeu trobar les quantitats dins aquesta mateixa pàgina). 
  • Per fer el pagament de la matrícula, s’ha de fer un ingrés presencial a l’oficina bancària o una transferència al següent compte bancari:

   IBAN: ES98 2100 7428 4513 0017 9480 (Caixabank)
   Concepte: nom i llinatges de l’alumne/a

 6.  Aportació voluntària per a l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes). Trobareu més informació al final de la pàgina.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EL DIA DE LA MATRÍCULA:

Alumnat nouvingut ESO 

Matrícula amb reutilització de llibres

 • Material escolar – 30€
 • Llicència chromebook google – 20€
 • Filtratge web – 0€
 • Programari digital – 0€

Total: 50€*

*Família nombrosa – material escolar 15€ + llicència chromebook 20€ + filtratge web 0€ + programari digital 0€ = 35

Matrícula sense reutilització de llibres

 • Material escolar – 30€
 • Llicència chromebook google – 41,14€
 • Filtratge web – 13,64€
 • Programari digital – 0€

Total: 84,78€*

*Família nombrosa – material escolar 15€ + llicència chromebook 41,14€ + filtratge web 13,50€ + programari digital 0€ = 69,78

*Per participar en el programa de reutilització de llibres només s’ha de pagar la quantitat establerta amb els descomptes aplicats.

Alumnat nouvingut Batxillerat

Matrícula

 • Material escolar – 30€
 • Programari digital – 0€

Total: 30€*

*Família nombrosa – material escolar 15€ + programari digital 0€ = 15€

AFA – Associació de Famílies d’Alumnes

 • Quota voluntària alumne/a: 10 €
 • Quota voluntària família: 15€

 S’ha de fer un ingrés al següent compte corrent de l’AFA:

  IBAN: ES43 2100 2429 1602 0013 9113

  Concepte: Nom i llinatge de l’alumna/e/es.