Sandra Benavides

Cap de departament, Orientadora sbenevidesh@iespuigdesafont.cat

Maria Miquela Garau

Cap d'estudis GB, i 2n d'ESO i Orientadora mgaraul@iespuigdesafont.cat

Francisca Victòria Velasco

Orientadora fvelascol@iespuigdesafont.cat

Eva Maria Tomàs

Cap d'estudis GM, GS i batxillerat etomass@iespuigdesafont.cat

Maria Teresa Maria

AL mmariaf@iespuigdesafont.cat

Francisca Fuster

PT ffusters@iespuigdesafont.cat

Jaume Soler

PT jsolerm@iespuigdesafont.cat

Virginia Michelini

PT vmichelinid@iespuigdesafont.cat

Maria Elena Losa

PT mlosav@iespuigdesafont.cat

Gloria Sabina Ramis

PT gsabinar@iespuigdesafont.cat

Catalina Rexach

PT crexachs@iespuigdesafont.cat

Catalina Serra

Garantia Social
cserrag@iespuigdesafont.cat

Laura Castejón

AL lcastejonm@iespuigdesafont.cat

Lucía Serra

lserraf@iespuigdesafont.cat

Isabel María Socias

isociasr@iespuigdesafont.cat

Ana del Carmen Villar

avillarf@iespuigdesafont.cat

Eva González

egonzalezm@iespuigdesafont.cat

Dolors Aguiló

daguilov@iespuigdesafont.cat

PROGRAMA ORIENTA

Vols saber quines són les teves opcions després d'acabar l'ESO, el batxillerat o alternatives abans d'acabar? Empra el Programa ORIENTA per saber què pot venir després. Ús exclusiu per a l'alumnat de l'IES Puig de sa Font.