Mònica Flaquer

Cap de departament mflaquerv@iespuigdesafont.cat

Antònia Galmés

agalmesm@iespuigdesafont.cat

Jesús Manuel Crespí

jcrespic@iespuigdesafont.cat

Marc Naharro

mnaharrop@iespuigdesafont.cat

Marina Margalida Maimó

mmaimom@iespuigdesafont.cat

Joana Maria Cabrer

jcabrers@iespuigdesafont.cat

Bàrbara Morey

bmoreyp@iespuigdesafont.cat

Alejandro Saez

asaezt@iespuigdesafont.cat

Jorge Pedro García

jgarciaa@iespuigdesafont.cat

Natalia Díez

ndiezt@iespuigdesafont.cat