Mònica Flaquer

Cap de departament mflaquerv@iespuigdesafont.cat

Bàrbara Morey

bmoreyp@iespuigdesafont.cat

Jesús Manuel Crespí

jcrespic@iespuigdesafont.cat

Marc Naharro

mnaharrop@iespuigdesafont.cat

Joana Maria Cabrer

jcabrers@iespuigdesafont.cat

Maria Isabel Donet

mdonetd@iespuigdesafont.cat

Maria del Mar López

mlopezm@iespuigdesafont.cat