Mònica Flaquer

Cap de departament mflaquerv@iespuigdesafont.cat

Bàrbara Morey

bmoreyp@iespuigdesafont.cat

Ángel Rosado

arosadom@iespuigdesafont.cat

Marc Naharro

mnaharrop@iespuigdesafont.cat

Yolanda Moreno

ymorenov@iespuigdesafont.cat

Xavier Rodríguez

xrodriguezm@iespuigdesafont.cat

Montserrat Estrany

mestranyr@iespuigdesafont.cat