Departament d'anglès

María Isabel Martínez

Cap de departament mmartinezf@iespuigdesafont.cat

Ana Belén Merino

Directora amerinoh@iespuigdesafont.cat

Joan Servera

jserverat@iespuigdesafont.cat

Carme Galmés

cgalmesm@iespuigdesafont.cat

Maria Teodora Moreno

mmorenog@iespuigdesafont.cat

Toni Huertas

ahuertasf@iespuigdesafont.cat

Catalina Pascual

cpascuals@iespuigdesafont.cat

Aina Maria Gomila

agomilaj@iespuigdesafont.cat

Pilar Ortas

portasn@iespuigdesafont.cat

Nuria Montesinos

nmontesinosg@iespuigdesafont.cat

Laura Moran

lmorant@iespuigdesafont.cat

Cati Matamalas

Coordinadora workspace
cmatamalasg@iespuigdesafont.cat

Departament d'alemany

Margarita Galmés

Cap de departament
mgalmesp@iespuigdesafont.cat

Nuria Ester Monzonis

nmonzonisc@iespuigdesafont.cat