María Isabel Martínez

Cap de departament d'anglès mmartinezf@iespuigdesafont.cat

Ana Belén Merino

Directora amerinoh@iespuigdesafont.cat

Joan Servera

jserverat@iespuigdesafont.cat

Carme Galmés

cgalmesm@iespuigdesafont.cat

Maria Teodora Moreno

mmorenog@iespuigdesafont.cat

Toni Huertas

ahuertasf@iespuigdesafont.cat

Catalina Pascual

cpascuals@iespuigdesafont.cat

Aina Maria Gomila

agomilaj@iespuigdesafont.cat