Departament d'anglès

María Isabel Martínez

Cap de departament mmartinezf@iespuigdesafont.cat

Ana Belén Merino

Directora amerinoh@iespuigdesafont.cat

Toni Huertas

ahuertasf@iespuigdesafont.cat

Catalina Pascual

cpascuals@iespuigdesafont.cat

Eulàlia Munar

emunara@iespuigdesafont.cat

Antònia Caldentey

acaldenteyg@iespuigdesafont.cat

Francisca Sureda

fsuredat@iespuigdesafont.cat

Pilar Ortas

portasn@iespuigdesafont.cat

Laura Moran

lmorant@iespuigdesafont.cat

Cati Matamalas

Coordinadora CompDigEdu
cmatamalasg@iespuigdesafont.cat

Maria Antònia Bernad

mbernads@iespuigdesafont.cat

Pedro Vera

pverao@iespuigdesafont.cat

Coloma Pascual

cpascuals@iespuigdesafont.cat

Marina Galmés

mgalmesf@iespuigdesafont.cat

Paz Fernández

pfernandezs@iespuigdesafont.cat

Departament d'alemany

Margarita Galmés

Cap de departament
mgalmesp@iespuigdesafont.cat

Núria Esther Monzonis

nmonzonisc@iespuigdesafont.cat