Maria Antònia Rosselló

Cap de departament
mrosselloo@iespuigdesafont.cat

Pere Grimalt

pgrimaltr@iespuigdesafont.cat

Xesca Marquès

fmarquesp@iespuigdesafont.cat

Mercè Rojals

mrojalsa@iespuigdesafont.cat

Maria Garí

mgarif@iespuigdesafont.cat

Alícia Caldentey

acaldenteyg@iespuigdesafont.cat

Joan Estelrich

jestelrichl@iespuigdesafont.cat