Departament de llengua castellana i literatura

Maria Antònia Febrer

Margarita Luz Vega

Francisca Perelló

Joan Cabalgante

Ana Isabel Rosselló

Maria Àngela Simarro