Hoteleria

Joan Pons

Cap de departament HOT
jponsm@iespuigdesafont.cat

Miquel Àngel Coll

mcolls@iespuigdesafont.cat

Francisco Palmer

fpalmera@iespuigdesafont.cat

Sebastiana Puigserver

spuigserverv@iespuigdesafont.cat

Bàrbara Veny

bvenym@iespuigdesafont.cat

Diego García

dgarciaj@iespuigdesafont.cat

Pablo Moreno

pmorenos@iespuigdesafont.cat

Joan Juan

jjuanv@iespuigdesafont.cat

Montserrat Bassa

mbassae@iespuigdesafont.cat

Catalina Umbert

cumbertb@iespuigdesafont.cat

Miguel Gomila

mgomilao@iespuigdesafont.cat

Imatge personal

María del Carmen Villaseñor

Cap de departament IMP
mvillasenorr@iespuigdesafont.cat

María Isabel Artero

marterom@iespuigdesafont.cat

Mercedes Muñoz

mmunozm@iespuigdesafont.cat

Catalina Antònia Sansó

csansof@iespuigdesafont.cat

Electricitat

Patricio Rodríguez

Cap de departament ELE
prodriguezg@iespuigdesafont.cat

Jaume Calvó

Secretari
jcalvov@iespuigdesafont.cat

Miguel Ángel Villalonga

mvillalongam@iespuigdesafont.cat

Alejandro Lozano

alozanog@iespuigdesafont.cat

Salvador Leopoldo Sánchez

ssanchezg@iespuigdesafont.cat