Trinitat Suau

Cap de departament tsuaut@iespuigdesafont.cat

Víctor Barrado

Cap d'estudis vbarradog@iespuigdesafont.cat

Josep Maria Caba

jcaban@iespuigdesafont.cat

Irene Ridaura

iridaurac@iespuigdesafont.cat

Joan Massanet

jmassanetp@iespuigdesafont.cat