Catalina Bernat

Cap de departament
cbernatj@iespuigdesafont.cat

Magdalena Esteva

mesteval@iespuigdesafont.cat

Gabriel Jaume Ferrer

gferrerg@iespuigdesafont.cat

M. Rosario León

mleonl@iespuigdesafont.cat

M. Monserrat Sureda

msuredab@iespuigdesafont.cat

Juana Martín

jmartinl@iespuigdesafont.cat

Alba Tienda

atiendag@iespuigdesafont.cat