Departament de Ciències Socials, Geografia i Història

Cap de departament

Catalina Bernat

Professorat

 Magdalena Esteva

Mª Monserrat Sureda

Mª Rosario León

Catalina Ginard

Alba Tienda