Petra Miquel

Cap de departament
pmiquela@iespuigdesafont.cat

Mª Manuela Triguero

Cap d'estudis mtriguerom@iespuigdesafont.cat

Francesc Mas

fmasa@iespuigdesafont.cat

Jaume Vives

jvivesp@iespuigdesafont.cat

Joana Maria Barceló

jbarcelop@iespuigdesafont.cat

Maria Magdalena Horrach

mhorrachm@iespuigdesafont.cat

Rosa Ana Fuentes

rfuentesg@iespuigdesafont.cat