Convocatòria ajuts d’alimentació escolar curs escolar 2023/24

De dia 23 de juny a 30 de juny de 2023 (ambdós inclosos) s’obri la convocatòria d’ajuds d’alimentació escolar. Es pot fer telemàticament o presencialment al centre. L’horari d’atenció per fer aquest tràmit al centre serà de 8:00 h a 9:00 h i de 13:10 h a 14:00 h del 23 al 30 de juny a la secretaria del centre. L’alumnat nouvingut pot fer el tràmit durant la cita de la matrícula.

Feis clic aquí per accedir al Manual orientatiu de la Convocatòria d’ajuts d’alimentació escolar per saber més coses sobre aquesta ajuda.