Final Erasmus+ LATINS

Durant la setmana passada es va dur a terme la darrera mobilitat de l’Erasmus+ LATINS. Durant l’estada a Maia l’alumnat i professorat ha pogut gaudir de la cloenda final d’aquests tres anys d’activitats on tots han pogut aprendre llengües molt diferents i, al mateix temps, molt semblants a la nostra, valors culturals, socials i sobre la natura.

El projecte Erasmus+ LATINS (Languages Among Teenagers Involved in Nature and Society) va començar l’any 2019 i havia de tenir originalment una durada de dos anys. Finalment, a causa de la pandèmia, aquest programa ha durat tres anys. Els països que han participat a l’Erasmus són Romania, Itàlia, França, Portugal i Espanya. Com bé diu el seu nom, aquest Eramus s’ha basat en l’aprenentatge de llengües (en aquest cas llatines: italià, romanès, francès, portuguès i castellà). Aquest aprenentatge d’altres llengües que no sigui l’anglès multiplica les possibiliats de l’alumnat de millorar les habilitats i experiències lingüístiques i aprendre sobre les seves similituds i diferències i a tolerar altres cultures d’altres persones que viuen a la Unió Europea i a la resta del món.

A més, gràcies a la cooperació entre països i la gran disposició d’alumnat i professorat, s’ha aconseguit crear una base sòlida de companyerisme, aprendre a treballar en equips i a adquirir aquestes competències tan necessàries avui en dia com són la competència social i cívica i la tolerància intercultural. Tot això s’ha dut a terme gràcies a la feina feta a la plataforma de l’Erasmus+ LATINS, les videocridades, els tallers a l’aula i, finalment, les meravelloses mobilitats a cada país que han donat aquesta oportunitat a l’alumnat de realment consolidar tot el seu aprenentatge.

Així mateix, també s’han tractat altres conceptes treballats durant l’Erasmus i a cada mobilitat que estan relaciontats amb la part de la societat europea i de la natura. Els conceptes europeus treballats han estat: l’estat de dret, la democràcia, la igualtat, la llibertat i el respecte pels drets humans. Per la banda de la natura, s’han tractat els temes: la protecció de les espècies, la qualitat de l’aire, la qualitat de l’aigua, la qualitat dels aliments i el reciclatge.

En conjunt, ha estat una experiència molt enriquidora per tots els participants tant a nivell personal com d’aprenentatge sobre llengües, cultura, societat i natura. Una vegada més es pot veure com els Erasmus+ poden realment enriquir les persones i crear una comunitat internacional preciosa.

L’equip de l’Erasmus+ LATINS volem donar les gràcies a totes les persones que han col·laborat en aquest Erasmus i desitjam que hagi estat una experiència tan bona com la nostra.

Equip Eramus+ LATINS: Catalina Alícia Pasqual, Jaume Soler, Jaume Calvó, Catalina Matamalas.