Convocatòria d’ajuts programes immersió lingüística

S’ha obert la convocatòria d’ajuts per a participar a programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2022.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 13 d’abril de 2022.
El programa és per alumnat de 4t d’ESO i de 6è de primària.
Les llengües ofertes són l’anglès, el francès i l’alemany.
Per a més informació:
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5156289&coduo=204&lang=ca