Butlletins notes 1a avaluació

 

Bon dia! A partir de les 14 h tendreu disponibles els butlletins de notes de la primera avaluació. Els podreu trobar al GestIB Famílies: https://www3.caib.es/xestib/inici
Si teniu problemes podeu consultar la web de famílies del GestIB: https://suportgestib.caib.es/wiki-gestib/gestib-families/
Si no recordau la clau podeu mirar el següent vídeo: https://youtu.be/Tpngsa0fCJ8 .