Instruccions per a la prova d’accés a GFGM

INSTRUCCIONS PER A LA PROVA D’ACCÉS A CFGM

 • S’ha de dur DNI o document similar que acrediti la identitat de la persona que ha de fer l’examen.
 • S’ha de dur mascareta de casa.
 • S’ha de mantenir sempre el distanciament (1,5m).
 • S’ha de portar de casa tot el material necessari per fer la prova (bolis, regles, etc.). No es permetrà l’intercanvi de material. 
 • S’ha de portar beguda i aliments de casa.
 • No es pot assistir a la prova si es té simptomatologia compatible amb la COVID-19, ni en cas d’estar en aïllament o quarentena.

HORARI D’EXÀMENS

DIMECRES 8 DE JULIOL

 •  De 10:00h a 11:00h  Examen de Llengua Castellana 
 •  De 11:15h  a  12:15h  Examen de Llengua Catalana
 •  De 12:30h a 13:30h  Examen de Ciències Socials

DIJOUS 9 DE JULIOL

 • De 10:00h a 11:00h Examen de Matemàtiques 
 •  De 11:15h  a  12:15h Examen de Ciències Naturals o de Tecnologia

Tots els exàmens es realitzaran a l’aula 1.11