Obert termini pagament PBAU

Obert el termini de pagament de la PBAU fins dia 6 de juliol de 2020.

Abans de fer el pagament és important fer les següents comprovacions:

  1. Els alumnes que han aprovat el batxillerat han de paga la taxa per sol·licitar el títol i han de dur el justificant de pagament al centre perquè ho comuniqui al GestIB.
  2. S’ha de verificar a UIBdigital > Formació > Proves d’accés > Convocatòries que la matrícula és correcta. En cas d’error, l’alumnat s’ha d’adreçar al centre per esmenar-lo.

El pagament de la matrícula s’ha de fer a l’apartat Pagament de la matrícula d’UIBdigital > Formació > Proves d’accés > Convocatòries .

Allà es pot fer directament el pagament amb targeta o imprimir el rebut de pagament amb codi de barres i anar al banc a fer l’ingrés.

En aquest mateix apartat d’UIBdigital, l’alumnat ha de confirmar que el rebut està pagat. Si s’ha fet el pagament per targeta, gairebé serà immediat. Si es fa per finestreta, l’estat del pagament s’actualitzarà l’endemà de fer el pagament.