Publicació de la resolució definitiva de la convocatòria d’ajudes generals 2019/20

Us comunicam que ja està publicada a la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional la Resolució definitiva de la convocatòria d’ajudes per alumnat d’estudis postobligatoris no universitaris del curs 2019 – 2020. Us adjuntam aquesta resolució i llistat de beneficiaris.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, els interessats poden presentar un recurs de reposició. El termini per presentar-lo és del 2 de juny a l’ 1 de juliol (inclòs) de 2020. Us adjuntam el model de recurs de reposició que han d’emplenar i enviar a la Secció de Beques de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, carrer del Ter, 16, Pol. Son Fuster, 07009 Palma.

Es pot accedir a la resolució des del següent enllaç:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques al telèfon 971177758 o al correu electrònic beques@dgpice.caib.es