Sol·licitud tutories d’orientació o de matèria.

A partir d’aquest formulari podreu demanar cita per poder realitzar les tutories d’orientació o de matèria de manera presencial. En aquests moments només els alumnes de 2n curs de cicles d’FP, 2n de Batxillerat i de 4t d’ESO poden sol·licitar aquestes tutories, amb cita prèvia. Podran sol·licitar les tutories a la direcció del centre alumnes, famílies i professors.
Es donarà preferència a l’alumnat que hagi patit una situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials.
Aquestes instruccions surten de l’Annex I – Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase II. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4207059&coduo=36&lang=ca

El centre organitzarà l’horari i es comunicarà a pares/mares, alumnat i professorat el dia i l’hora en que es duran a terme. S’haurà de portar mascareta i fer ús de gel hidroalcohòlic.