L’impacte del confinament

La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ens ha fet arribar aquest tríptic realitzat per l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar amb recomanacions i telèfons de suport que poden ajudar-vos amb els efectes emocionals que pot provocar aquesta situació d’excepcionalitat.
També us recordam el telèfon d’ajuda a la infància i l’adolescència per si us trobau en situació de risc, desprotecció o maltractament: ANAR 11611;
així com el xat: chat.anar.org . El seu horari és de dilluns a diumenge de 10 h a 24 h.

TRÍPTIC PDF