Beques per a asistir a campaments d’anglès durant l’estiu

Publicades a la web del Ministeri d’Educació beques per a asistir a campaments d’anglès durant l’estiu. Aquests campaments van dirigits a alumnes de 1r i 2n d’ESO i es duen a terme en territori nacional.
Trobareu tota la informació al següent enllaç.