Experiment dels “sugus”

Experiment dels "sugus"
L’experiment del departament de matemàtiques en la Fira de l’enginy:

Quants sugus hi ha dins el pot?

L’experiment va consistir en posar un recipient gros ple de sugus (n’hi havia molts) i tots els membres de la comunitat educativa havien de fer una estimació del nombre de sugus que hi havia.
El que voliem comprovar és un principi matemàtic que afirma que  la informació que ens aporta el conjunt de tots els enquestats sovint és millor que l’estimació individual de cada participant, per tant esperàvem que el valor promig de totes les estimacions s’acostés al nombre real de sugus, però l’experiment no va tenir èxit i els dos nombres van ser molts diferents entre sí.
El resultat de les estimacions dels alumnes i professors va ser que hi havia un total de 548 sugus, quan en realitat n’hi havia 888.

Però ara ens tocarà assaborir-los.

Bon profit!!!

Experiment dels "sugus"