VAGA GENERAL

L’equip directiu comunica a les famílies que per a dia 8 de març hi ha convocada una jornada de vaga general feminista a la qual l’Associació d’Alumnes del nostre centre també s’hi adhereix.

L’alumnat serà atès regularment pels serveis mínims.

Els alumnes que volen secundar la vaga hauran de portar el full de justificació dels pares, mares o tutors legals que estan assabentats i autoritzen la vaga del seu fill o filla, si és menor d’edat. Els alumnes majors d’edat també ho han de justificar. D’acord amb la normativa vigent els alumnes de 1r i 2n d’ESO no poden fer vaga.

 

En cas que no es justifiquin les absències, tendran una falta injustificada a les classes que no hagin assistit.