Annex programació 12-13 Llengua Castellana

A l’annex hi afegim els canvis fets a l’apartat de l’optativa de 1r d’ESO “Processos de Comunicació”, que ha variat alguns dels seus continguts, així com, tal i com va demanar la Conselleria, inclou l’anàlisi i esmenes de les proves de l’IAQSE 11-12. A mesura que sorgeixin nous punts, anirem modificant aquest annex, sempre fent referència, dins, al punt que presenta les variacions, perquè es pugui constatar degudament en què consisteixen.