BIBLIOTECA I PROFESSORAT

 

INFORMACIÓ BIBLIOTECA

 

Professorat de guàrdia de pati de biblioteca.

 

És essencial que el professorat de guàrdia de biblioteca sigui puntual ja que l’esplai és breu i s’ha d’aprofitar al màxim. En aquest temps s’ha de controlar que l’alumnat efectivament treballi i tingui les condicions necessàries per fer-lo, sobre tot, silenci. Si hi ha alumnes que entren sense material, per molestar o perquè s’avorreixen en el pati és necessari fer-los sortir immediatament. També s’ha de controlar que respectin les normes d’ús de la biblioteca, que es troben al tauló just davant de la porta i en rètols distribuïts en la sala.

 

A les hores d’esplai no hi ha temps suficient per catalogar llibres i registrar-los al programa informàtic corresponent però sí es poden registrar préstecs i devolucions. El procés és senzill i les instruccions es troben a la pàgina 73 i següents del manual d’usuari que trobareu al primer calaix. Si no els podeu registrar per mal funcionament del programa o de l’ordinador, feu-lo al quadern de préstecs i devolucions que està damunt la taula i cuidant d’omplir tota la informació requerida. Si voleu una explicació personal del funcionament podeu cercar-me en el meu departament o a la biblio en les meves hores de coordinació: dilluns 6a hora i dimarts 3a i 4a hores.

 

Gràcies

 

E. Dognibene, Dept de Llengües Estrangeres.

 

TUTORS I PROFESSORAT D’ESTUDI ASSISTIT (en particular) i professorat en general

 

Seria convenient que l’alumnat tingués un major contacte amb la biblioteca i algunes hores de tutoria i estudi assistit podrien ser el millor moment per dur els alumnes a la biblioteca. La primera visita tindria com a objectiu conèixer la biblioteca i es podria adreçar a l’alumnat de 1rs d’ESO. En aquesta visita es pot mostrar bàsicament com funcionen els ordinadors (usuari i contrasenya en etiqueta aferrada als ordinadors), quines són les normes d’ús (llegir-les del tauló o treure-les del primer calaix de la taula del professor), i informar sobre com estan distribuïts els llibres en les vitrines (hi ha rètols en la majoria de les vitrines.) Podem dir també que la majoria dels llibres que hi ha a la BE es presten, excepte els diccionaris i enciclopèdies que només es poden consultar o treure’ls per a una classe amb autorització del professor corresponent. També es pot explicar que intentem tenir alguns exemplars de lectures obligatòries per prestar i que volem tenir les seves lectures preferides (narrativa, còmics, etc.) i passar-los un full que prepararé aviat per recollir les seves preferències.

 

Si voleu anar una miqueta més enllà, podeu explicar com es desxifra el teixell d’un llibre i mostrar-los la taula de classificació decimal universal (CDU), d’acord amb la qual es classifiquen els llibres i altre material que podem trobar a una biblioteca.

 

En aquesta mateixa visita o en una altra es pot aprofitar també per fer activitats lúdiques en grups que els entrenaran en l’ús del diccionari. Per exemples d’activitats podeu mirar en les “unitats de red” la carpeta BIBLIOTECA que es troba dins de COORDINADORS.(Mi PC >COORDINADORS > BIBLIOTECA}

 

En una altra visita, podeu convidar els alumnes a fullejar els llibres de literatura juvenil que els departaments de Català, Castellà, i jo mateixa hem seleccionat i col·locarem aviat al revister i començar a llegir el que cadascú triï i que es podran dur en préstec si així ho volen. En aquest cas el préstec s’hauria de registrar al programa ABIES o, si hi ha algun problema informàtic, al quadern de préstecs i recordar a aquests alumnes quan han de tornar o prorrogar el llibre ficant en el llibre prestat un punt dels què hi ha al calaix amb la data de retorn o prórroga i recordar- lo també verbalment si és necessari. És important dur un control dels llibres prestats perquè cada any hi ha molts que no es tornen. Les coordinadores de cicle tenen una llista dels llibres no tornats dels darrers dos cursos i també la podeu trobar a la carpeta “biblioteca” dins la carpeta “coordinadors”.

 

Si voleu fer una lectura conjunta hi ha algunes obres de les quals tenim uns quants exemplars ( per això m’hauríeu de consultar anticipadament.)

 

PROFESSORAT DE GUÀRDIA D’AULA QUE ANIRÀ A GUARDAR LA BE SI NO HA DE GUARDAR UN GRUP.

 

En aquest cas la guàrdia de BE serà esporàdica però es pot aprofitar per anar registrant llibres en el programa ABIES. El manual d’usuari, en el qual trobareu les instruccions per catalogar, es troba al primer calaix de la taula del professor. Si voleu aclariments o ajuda sobre el procediment, podeu cercar-me al dept de Llengües Estrangeres o a la BE dilluns a 6a hora o dimarts a 3ra i 4ta hores i estaré encantada d’ajudar-vos. A aquest mateix manual trobareu la manera de fer préstecs i devolucions a través del programa informàtic ABIES. Si per qualsevol motiu no el podeu registrar al programa, apuntau el préstec o retorn al quadern de préstecs i recordau a aquests alumnes quan han de tornar o prorrogar el llibre ficant en el llibre prestat un punt dels què hi ha al calaix amb la data de retorn. És important dur un control dels llibres prestats perquè cada any hi ha molts que no es tornen.

 

Gràcies per la vostra col·laboració.

 

Estrella Dognibene

 

A TOT EL PROFESSORAT QUE ESTIGUI EN CONTACTE AMB LA BIBLIOTECA

 

Enguany als alumnes que duguin un llibre de lectura obligatòria de cursos anteriors (que estiguin en bon estat i siguin vigents al present curs) se’ls donarà un val per anar al cinema o al teatre en Son Servera. Per tant, si venen alumnes amb lectures obligatòries per canviar per vals a la hora que sou a la biblioteca els podeu dir que venguin a les meves hores de coordinació: dilluns 6a hora i dimarts 3a i 4a hores o que cerquin la Maria Arenas al dept d’Orientació.

 

Gràcies

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA

 

Al calaix de la taula de la biblioteca trobareu el manual d’usuari d’ABIES (programa de catalogació de material) i una carpeta amb els següents documents:

 

Normes de funcionament de la biblioteca.

 

Horari de professorat de guàrdia de pati.

 

Horari de reunions de coordinació de tutors a la biblioteca.

 

Recomanacions sobre la signatura que ha d’aparèixer al teixell per matèria.

 

Punts de llibre per apuntar data de retorn en fer un préstec.

 

Llista de lectures obligatòries de Català, Castellà i Anglès del present curs.

 

Graella per registrar dades sobre alumnat que du lectures obligatòries de cursos anteriors.