2n BTX CCSS – Calculadora matrius

Aquí teniu un enllaç a una pàgina web amb diverses calculadores:

http://es.solvemymath.com/

Si accediu a l’apartat “Calculadora de Matriz: determinante, inversa y más” podreu calcular, entre altres coses, inverses de matrius automàticament i comprovar els resultats dels vostres exercicis.

Esper que vos resulti útil.

Mònica.