EF 1ER I 2N D’ESO LLIBRE DIGITAL

 

El departament d’educació física vos informa que dona a la primera sessió del curs (presentació de l’assignatura) als alumnes de  PRIMER CICLE (1er i 2n d’ESO) un full de reconeixement mèdic esportiu, i un full de NORMES DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA. En aquest FULL DE NORMES figura la informació necessària per comprar el llibre digital.  Cada nin te associat en  el seu full de normes el seu CODI. 

 

En cas de PÈRDUA d’aquest códi, heu d’adreçar-vos a  la SECRETARIA DE L’INSTITUT.

 

Es recomana conservar el FULL DE NORMES durant tot el curs.

 

A aquest full de normes apareix la següent informació:

 

Vos recordam que a partir d’aquest curs 2012 2013 al departament d’educació física a 1er i 2n d’ESO es treballarà amb un llibre digital. La llicència d’aquest llibre s’ha de comprar (7’50 euros) cada curs, excepte si el nin repeteix. El pagament s’ha de fer a través de  www.edicionesdelserbal.com mitjançant càrrec en targeta, transferència o en efectiu. O en  qualsevol dels següents nombres de compte:

 

LA CAIXA

CATALUNYA CAIXA

BANCO POPULAR

2100 3443 90 2200031923

2013 0839 32 0200081050

0075 1338 41 0600008517

 

A aquestes adreces bancàries, o al pagament a la web, s’ha d’incloure en el CONCEPTE un codi facilitat pel profesorat d’Educació Física.

 

PUIG

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT: Cal dur una fotocopia del resguard bancari del pagament de la llicencia del LLIBRE DIGITAL ABANS del 28/09/12. El llibre digital es material imprescindible i obligatori per EF.

 

 

 

* (el concepte bancari està escrit a mà).

 

Aclariments: per registrar el concepte bancari:

 

PUIG (espai) 7 nombres i lletres (espai) 3 lletres (espai) 3 lletres (espai).